Η Εταιρεία

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό να προσφέρει έναν πρωτοποριακό τρόπο προμήθειας νερού μέσω των συσκευών με κερματοδέκτη.

 

Το 2006 προχώρησε στην δημιούργια εργοστασίου εμφιάλωσης νερού.

 

Σήμερα κατέχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της αγοράς ανά το παγκύπριο.

 

Η πηγή μας βρίσκεται στα βουνά του Αγρού.

 

Ίσως να είναι η μόνη πηγή στην Κύπρο που αναβλύζει από μόνη της, εξού και το αρτεσιανό νερό Αγρού.