Επικοινωνία

Διογένους 28, Πάνω Δευτερά
2460, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 623889
Φαξ:+357 22 623378
Email: pericwater@pericwater.com

Παγκύπριος Αριθμός : 8000 2006